บริษัท พี. แอนด์ โอ. เฮลท์ตี้แคร์ จำกัดจดทะเบียนเมื่อปี 10 สิงหาคม พ.ศ.2539 ทำธุรกิจประเภทนำเข้าเวชสำอาง เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์ มีจุดเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ประเภทดูแลรักษาผิว (Skin Care Product) โดยเฉพาะสบู่ แชมพู สบู่เหลว โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ แพทย์ คลินิก และโรงพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องจากผู้บริหารมีประสบการณ์ด้าน ยา และเวชภัณฑ์มานาน มีความคุ้นเคยกับธุรกิจ และลูกค้า รวมถึงช่องทางการจำหน่ายเป็นอย่างดี

ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าสกินแคร์โปรดักซ์ 3 บริษัท คือ สินค้า Harrogate, ISISPharma และ HALO