Corine de Farme |  สินค้าคอรีนเดอฟาร์ม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการแพ้สารเคมี ได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนัง และสูตินรีแพทย์ ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทสินค้า


Corine de Farme Hair & Body Wash
(จากธรรมชาติ 95% ขนาด 250 ml.)

>

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทำความสะอาดเส้น
ผมและร่างกายในตัวเดียวกัน เพื่อหลีก
เลี่ยงความเสี่ยงต่อการแพ้สารเคมี โดย
ไม่ใช้สารกันบูดพาราเบน แอลกอฮอลล์
มิเนอรัล ออยล์ จึงไม่มีสารตกค้างหนัง
ศีรษะ ไม่ใส่สี น้ำหอมเคมี ปราศจากสาร
กระตุ้นให้เกิดการแพ้ต่าง ๆ ไม่ระคาย
เคืองเมื่อเข้าตา

เหมาะสำหรับทารกแรกเกิด ผู้ที่แพ้ง่าย
หนังศีรษะและเส้นผมแห้งมาก ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ

วิธีใช้  ใช้ทำความสะอาดเส้นผมและหนัง
ศีรษะ ตามความต้องการ หรือตามแพทย์สั่ง


P & O Healthy Care Co Ltd
25/39 Moo 1, Talingchan-Supunburi Rd., Plaibang District,
Ampur Bangkruay, Nonthaburi, Thailand 11130.
Tel: (662) 903 9913-4, Fax: (662) 903 8990
Website: www.PandO-healthycare.com
Email: info@pando-healthycare.com