Corine de Farme |  สินค้าคอรีนเดอฟาร์ม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการแพ้สารเคมี ได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนัง และสูตินรีแพทย์ ประเทศฝรั่งเศส

ประเภทสินค้า


Corine de Farme Mild Intimate Gel
Diary Comfort

(จากธรรมชาติ 96% ขนาด 200 ml.)

เจลทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น สูตรอ่อน
โยนพิเศษ สำหรับผู้ต้องการความสะอาด
สบายผิวบริเวณจุดอับ เพื่อความมั่นใจใน
ระหว่างวัน ได้รับการทดสอบโดยสูตินารี
แพทย์ประเทศฝรั่งเศสแล้วว่า หลังจากใช้
Mild Intimate Gel สามารถช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวเลวและ
รักษาแบคทีเรียตัวดีไว้ ทั้งลดการระคาย
เคือง แพ้ผ้าอนามัย แพ้ชุดชั้นใน ขอบ
กางเกง เหงื่อ ลดกลิ่นอับชื้น และยังคง
ความเป็นกรด ด่าง ตามธรรมชาติอย่าง
ดีที่สุด

เพิ่มความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย
ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงต่อการแพ้สารเคมี จึงไม่ใช้สาร
กันบูดพาราเบน แอลกอฮอลล์ ไม่มีสี หรือ
น้ำหอมปราศจากสารกระตุ้นให้เกิดการ
แพ้ต่าง ๆ ปลอดภัยสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ใช้ในการป้องกันการเกิดโรคผิวหนังจาก
จุดซ่อนเร้นได้อย่างเห็นผลจริง

* ได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังและ
สูตินารีแพทย์ จากประเทศฝรั่งเศส
* สามารถใช้ได้กับทุกเพศ โดยไม่มีผล
ข้างเคียงใด

วิธีใช้ ใช้ล้างทำความสะอาดภายนอกจุดซ่อน
เร้นขณะอาบน้ำอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง
เช้า – เย็น  หรือตามแพทย์สั่งP & O Healthy Care Co Ltd
25/39 Moo 1, Talingchan-Supunburi Rd., Plaibang District,
Ampur Bangkruay, Nonthaburi, Thailand 11130.
Tel: (662) 903 9913-4, Fax: (662) 903 8990
Website: www.PandO-healthycare.com
Email: info@pando-healthycare.com