Light Eye 15ml

ไฮโดรเจล ทารอบดวงตา สำหรับผู้ที่มีถุงใต้ตา รอยคล้ำรอบดวงตา และริ้วรอยรอบดวงตา ให้ความรู้สึกสดชื่นขึ้นทันที หลังจากใช้

วิธีใช้
ใช้ไฮโดรเจลทารอบดวงตา เช้า-เย็น โดยทาเบาๆ เป็นวงรอบดวงตา เริ่มต้นที่ผิวใต้ดวงตา ใกล้จมูก แล้ววนไปที่เปลือกตา บนใต้คิ้ว และเปลือกตาล่าง


P & O Healthy Care Co Ltd
25/39 Moo 1, Talingchan-Supunburi Rd., Plaibang District,
Ampur Bangkruay, Nonthaburi, Thailand 11130.
Tel: (662) 903 9913-4, Fax: (662) 903 8990
Website: www.PandO-healthycare.com
Email: info@pando-healthycare.com